Pravidla vokativů

 1. Vokativ stejný jako nominativ:
  1. příjmení jedno a dvou písmenná
  2. příjmení končící na písmena Á, E, É, Ě, I, Í, Ý, Ó, Ú, Ů, O nebo Y
 2. Změna posledního písmene na písmeno O:
  1. příjmení končící na písmeno A
 3. Přidání písmene I:
  1. příjmení končící na písmena Ž, Š, Č, Ř, S, J nebo Z
 4. Přidání písmene I a změkčení předposlendího písmene:
  1. příjmení končící na písmena Ď, Ť nebo Ň
  2. příjmení končící na písmena C, ale předposlední není E
 5. Přidání písmene E:
  1. příjmení končící na písmena B, D, F, M, P, Q, R nebo T
  2. příjmení končící na písmeno N, ale předposlední není Ě
  3. příjmení končící na písmeno L, ale předposlední není E nebo Ě
  4. příjmení končící na písmeno H, ale předposlední není C
  5. příjmení končící na písmeno V, ale předposlední není A
 6. Přidání písmene U:
  1. příjmení končící na písmeno K, ale předposlední není E nebo Ě
  2. příjmení končící na písmeno G nebo CH
 7. Přidání písmene U a odebrání předposledního písmene:
  1. příjmení končící na písmena EK
 8. Přidání písmene U, odebrání předposledního písmene a změkčení předpředposledního písmene:
  1. příjmení končící na písmena DĚK, TĚK nebo NĚK
 9. Přidání písmene E, změkčení poslendího a odebrání předposledního:
  1. příjmení končící na písmena EC
 10. Vyjímky